Изтичане на лични данни на над 1 милион ученици - такава информация се появи днес следобед и веднага предизвика реакцията на образователното министерство. На пресконференция заместник-министър Деница Сачева обясни, че вътрешен човек е дал незаконен достъп на трето лице до платформата на просветното министерство, наречена "Посещаемо и безопасно училище".

По-рано днес новинарски сайт съобщи, че сайтът е хакнат, а данните на над 1 200 000 деца са останали незащитени. От МОН опровергаха информацията, уточнявайки, че платформата разполага с данни само за 150 000 отказали се от училище деца, които са били посетени от служители. Беше показано и специално устройство за защита на данните.

Не хакер, а служител, работещ по проект за борба срещу отпадането на деца от училище, е отворил вратичка в електронната платформа на просветното министерство.

Деница Сачева - зам.-министър на образованието и науката: "Член на екипа е използвал своя линк, предоставяйки го на трето лице, в случая на журналист. И това представлява злоупотреба с неговото право на достъп до системата".

До момента е установено, че служителят е от София.

Деница Сачева - зам.-министър на образованието и науката: "Ние възнамеряваме да сигнализираме прокуратурата и съответно компетентните органи и ще искаме съответно разследване, както и злоупотребилият служител да носи наказателна отговорност".

Експерти по киберсигурност не са открили пробив в системата.

Деница Сачева - зам.-министър на образованието и науката: "Категорично искам да заяви, че пробив в системата, в смисъл на серийно изтичане на данни или съответно злоупотреба с данните на децата, не е имало".

От министерството обясниха, че 11600 души, работещи по проекта за връщане на децата в училище, имат пароли за достъп до платформата. Това обаче не става чрез интернет, а през специални устройства. Само това устройство дава достъп до платформата "Безопасно училище", а то самото работи в изолирана от интернет среда.

Деница Сачева - зам.-министър на образованието и науката: "Единствената функционалност, която е достъпна през интернет, това е линкът, през който се генерират формуляри за обход на децата. Формулярът съдържа трите имена, адрес и съответно членовете на екипа."

От министерството признаха, че все пак са открили слабост в системата, даваща достъп до протокол за посетено дете в дома му.

Деница Сачева - зам.-министър на образованието и науката: "Това, което ние отчитаме като грешка, е възможността чрез промяна на символ в линка да може да се достъпва до вече генериран от системата такъв протокол. Тази грешка е отстранена.

От съображение за сигурност цялата информация е преместена на нови сървъри.