Във Велико Търново монтираха първите контейнери за стари мебели. Съоръженията са разположени в жилищните квартали, като от общината се надяват така да бъде решен проблема с масовото изхвърляне на използваните мебели около жилищните блокове.

Велико Търново

В сезона на ремонтите контейнерите в жилищните квартали във Велико Търново са затрупани от непотребни стари мебели и неизползваема покъщнина.

- Много трудно ми беше да изнасям старите мебели, матраци и се чудех къде. Бях принудена да си извикам бусче, за да натовари.

- Сега виждам да се изхвърлят здрави мебели, не е приятна гледка.

За да регламентират безразборното изхвърляне на покъщнина от общината решили да поставят контейнери в кварталите, в които старите мебели да се събират и след това да се рециклират.

Зорница Кънчева - началник отдел „Екология", община Велико Търново: "Мебелите, които се озоват на регионалната система за управление на отпадъците се разглобяват, сортират се тези елементи, които остават за рециклиране в случая дървото и от скоро има възможности и за предаване на дървесината."

Освен контейнерите за стари мебели от общината във Велико Търново планират да поставят и такива за събиране на стари дрехи.