В няколко училища във Варна ще бъдат монтирани асансьори и подстъпи за деца с увреждания. Проектът ще обхване средните училища „Димчо Дебелянов“, „Любен Каравелов“, „Неофит Бозвели“, Първо основно училище и други учебни заведения.

Варна

Така родителите ще могат да записват децата си в училища, по-близки до домовете им, вместо да пътуват до други квартали. Предвидено е също изграждането на специализирани тоалетни за деца с увреждания. Общо 9 общински училища и 2 детски градини трябва да бъдат ремонтирани изцяло с европейски средства до лятото на 2019 година. В програмата са включени и 7 професионални държавни гимназии. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ надхвърля 30 милиона лева.