Светът сериозно подценява количествата топлина, които абсорбират океаните, предупреждават специалисти. Тенденцията се наблюдава през последните 25 години и може да има изключително тежки последствия.

За последните 25 години океанските води са поели около 60% повече топлина от предвижданото. Това означава, че Земята е много по-чувствителна и зависима от вредните емисии, резултат от горенето на изкопаемите горива. Което пък значи, че ограничаването на глобалното затопляне със заветния градус и половина става много трудно постижимо.

Последните проучвания на Междуправителствения панел за климатични промени показват, че океанските и морските води са поели около 90% от излишната топлина, резултат от парниковите газове. Енергията, която се влага за производство на енергия е в стотици пъти повече, и огромните излишъци отиват в световните океански води.

И още - топлината при горенето на вредните газове, които са резултат от дейността на човека, e значително повече от предполаганото. Всичко това оказва негативно влияние върху усилията за ограничаване на глобалното затопляне, но представлява и огромна опасност за моретата и океаните на Земята. Повишаването на температурите означава по-малко кислород във водата, а това пряко засяга екосистемите. Учените обясняват откритието си с изнамирането на много по-прецизен метод за измерването на температурата на океанските води. И апелират за конкретни действия, които да ограничат затоплянето на водното богатство на Земята.