След години на драстичен спад, количествата калкан край българските брегове на Черно море вече не намаляват, през последните години популацията му се стабилизира, сочат данните на Института по рибни ресурси във Варна. Все още количествата са няколко пъти по-малко в сравнение със 70-те години на миналия век, но стабилизацията дава надежда, че квотите за улов на вида, който е сред най-важните за рибарите в нашата страна, ще се увеличават.

Варна

Тази специфична дънна риба е сред най-важните, но и най- преексплоатираните в страните от Черноморския басейн видове. Институтът по рибни ресурси следи и оценява запасите в българската част на крайбрежието през последните 3 години. Според учените тепърва е нужно да се прецизира периодът на забрана за улов на калкан и по-гъвкава политика за възстановяване и опазване на вида. Затова са предпазливи по отношение на последните данни, показващи стабилна популация.

Елица Петрова, директор на Института по рибни ресурси:
“Най-вече това се дължи на намалената индустриална активност след 90-те години съответно и взети мерки на съответните държави по отношение на неговата чистота.”

Замърсяването и свръхуловът топят рибните запаси в Световния океан. Тенденцията е позната от десетилетия и достатъчно тревожна, защото застрашава цели икономически отрасли. Поради това, че е затворено, Черно море изцяло зависи от общите усилия на всички крайбрежни държави.

Елица Петрова, директор на Института по рибни ресурси:
“В случая България и Румъния бих казала, че се съобразяваме в най-голяма степен с изискванията, тъй като сме страни-членки на Европейския съюз.”

Според подписаната преди две години в Букурещ декларация, всички черноморски страни се задължават заедно да вземат мерки за управление на промишлените видове риба. Тепърва обаче ще се постига синхронизация в действията и ще се налагат едни и същи мерки, за да се опазят и възстановят морските ресурси.