Министерството на образованието и науката изпрати писмо до генералния директор на Главна дирекция „Образование, младеж, култура и спорт" към Европейската комисия с молба за редакция на анкетата към инструмента за дигитална самооценка SELFIE. Искането е от въпроса за определяне на пола на участниците да отпадне опцията „друго" или да бъде премахнат целият въпрос, защото в сегашния вариант той е неприемлив.

В писмото се посочва, че инструментът SELFIE помага на училищата да внедрят дигиталните технологии в процесите на преподаване, учене и оценяване и затова е необходимо казусът да бъде разрешен възможно най-скоро.

Европейска анкета, проведена в български училища, съдържа графа за "друг" пол

Европейска анкета, проведена в български училища, съдържа графа за "друг" пол

В българските училища учениците над 9-годишна възраст попълват анкета, в която трябва да отбележат и пола си. Вариантите са 4 - момче, момиче, друго и...