Просветното министерство предлага допълнителна квалификация за учители, така че те да могат да преподават физика, математика, химия, информационни технологии, чужди езици. Именно за тези предмети е най-големият недостиг на учители в момента. В същото време преподавателите от малките училища ще могат да допълват заетостта си с новата си специалност. Обучението е по Националната програма "Мотивирани учители".

72-ро основно училище в квартал "Суходол" е с под 200 деца. Затова практиката тук е всеки учител да преподава по няколко предмета. Така е и с Теодора Стоянова. Тя е завършила биология и химия, освен това води часове по физика, а в нашето полезрение попада, защото е утвърдена да се обучава за учител по информационни технологии.

Правехте ли си хорариума досега с физиката, химията, биологията?

Теодора Стоянова, учител по химия, биология, физика: Не, защото училището ни е малко, паралелките са по една, няма как да се случат нещата. Просто няма кой, за съжаление липсват кадри и някой трябва да поеме ангажимента.

От ноември Теодора Стоянова ще се обучава по информационни технологии в продължение на една година в някое от висшите ни училища.

135 учители са утвърдени за програмата на просветното министерство, според която те ще получат втора специалност. За щастие най- голямата част от тях са пожелали да станат учители по физика и математика.

За щастие, защото в момента липсват учители точно по тези предмети и често ги заместват пенсионери. Други предпочитани предмети за квалификация са чужди езици, религия, информационни технологии.

Първият етап на програмата вече приключи, до края на октомври се приемат документи за втория. Подборът е строг. Освен диплома, учителите трябва да представят препоръка от директора, че училището има нужда от точно такъв специалист.

Полина Фетфова, гл. експерт, МОН: Има интерес към програмата, има интерес и към други специалности, сега ние правим проучване в системата, за да видим как да развием тази програма за следваща година.

Програмата е на обща стойност 1,7 млн. лева като в нея се включват и хората, които се обучават по "бързата писта" за педагогическа правоспособност и учителите, които ще преподават на деца със специални потребности.