На този въпрос беше посветено обсъждане с учени, представители от институциите, на неправителствения сектор и граждани на форум в БАН. Александър Йоловски - председател на Държавна агенция "Електронно управление", проф. Георги Димитров - "Евротръст технолъджис" и Стефан Христов - председател на фондация "Граждани срещу бюрокрацията" коментират този въпрос.