Родители подадоха сигнал, че след като според системата двете им деца са приети на второ класиране, при записването им казват, че има грешка.

Техническа грешка. Когато майката на близнаците Маги и Ники чува тези думи от директорката на 175-то ОДЗ, не може да повярва. Повече от година чака, за да запише децата си там.

Ивелина Георгиева - родител: Градината, за която мечтаехме да бъдем в нея, защото беше изключително близо до вкъщи.

Станала е грешка и места всъщност няма. Нещо повече - майката лично трябвало да подаде молба, че сама се отказва от двете места в детската градина.

Ивелина Георгиева - родител: Не може да ми даде отказ, значи тя повтаряше едно и също - че аз трябва да се откажа и друго не може да се случи.Това е единственият вариант.

Според общината свободните места в системата били не за 175 ОДЗ, а за 176. Как се стига до тази грешка в електронната система, която трябва да гарантира независимия прием - системата била електронна, но не съвсем.

Мария Минчева - директор Дирекция "Образование" в Столична община: Електронна е, но когато се обявяват свободни места, това става с човек, който ги обявява, няма как електронно човекът, факторът, човешкият фактор няма как да знае кои и къде са детските градини, в които се обявяват свободни места.

Един човек бил определен да въведе ръчно всички около 10 хиляди свободни места. Сега той ще бъде наказан, казват от общината. Всъщност именно присъствието на човешки фактор компрометира системата, смята Васил Николов от Инициативния комитет за качествена образователна система.

Васил Николов - председател на Национален инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система: Трие се, променя се постоянно, просто някакъв хаос. Не я ли направим напълно автоматизирана, винаги ще се създават предпоставки за злоупотреби и подобни грешки.
Мария Минчева - директор Дирекция "Образование" в Столична община: Често ли стават такива грешки? - не мога да кажа, че са често.
Васил Николов - председател на Национален инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система: Има детски градини с 20 деца, които продължават да се явяват на класиране, а в същото време посещават детската градина. СО казва, че родителите, в тяхна тежест е да си отстранят децата от системата след като са приети.


Утре от Инициативния комитет ще заведат над 150 дела срещу общината за отказан достъп до информация за начина, по който са приемани деца през последните три месеца. А Ивелина настоява за проверка.

Ивелина Георгиева - родител: Да проведат едно разследване, да видят какво се случва, защото родителите ние губим вяра вече в информационната система.

От общината предлагат друга детска градина, в която двете деца да бъдат записани. Тя обаче е далеч от жилището им.