• Въпросът „какво мога да направя аз, за да спра да дишам мръсен въздух и да плащам високи сметки“ намира все по-конкретни и достъпни отговори от година на година. Големият европейски преход към възобновяема енергия включва в общата картина не само крупните производители и доставчици, но и отделните хора.

От мечта с лек привкус на хипи-отшелничество енергийната независимост се превръща в реална възможност. Измеренията на посочените от Брюксел стимули за производство намират различен израз в различните европейски страни. На технологично ниво разнообразието е главозамайващо. Фотоволтаични панели, соларни керемиди, облицовка или дори прозорци - всяка повърхност от покрива до основата на сградите може да се превърне в производител на енергия, която се консумира на място. Дори и излезлите от употреба сателитни приемници могат да влязат в особено ефективна нова употреба като системи, които следят оптималната доза слънчево греене и осветяване през целия ден.

Колко струва всичко това и струва ли си въобще? Отговорите отново варират според страните и възприетата в тях краткосрочна и дългосрочна енергийна визия. Отговорите зависят и по-фини настройки - тоест от способността на отделния човек да възприеме идеята за общо производство и консумация на енергия със своите съседи при липса на собствена къща и обитаване на жилищна сграда. Или пък от осъзнаване на решението за инвестиция в кооперативно производство на възобновяема енергия от слънчев или дори вятърен парк. Моделът функционира успешно от години в Германия. Вложените от хората пари започват за работят с изгряването на слънцето. Произведената енергия от парка се подава към електропреносната система, а печалбата се разпределя между членовете на сдружението. Системата гарантира годишна лихва от 3 процента върху вложените средства.

Йорг Далке, експерт по фотоволтаични технологии: Струва си хората да инвестират в слънчева енергия, тъй като цените от конвенционалните източници вървят нагоре, а цените на фотоволтаичните компоненти се понижават постоянно.

А какво да кажем за собствениците на къщи? Пак в Германия домашните покривни инсталации при актуалното съотношение между цени, производство и консумация се изплащат за около седем години. Трайността на фотоволтаичните системи е между 10 и 30 години. Ясни правила, които правят инвестицията предвидима и желана. И накрая, преди някой да спомене за зависимостта ни от общата енергийна политика, нека отново да напомним за технологиите. Те се развиват непрекъснато и, стига да бъдат възприети и припознати достатъчно бързо, осигуряват стабилно домашно производство на енергия, чието потребление не включва такси за пренос, поддръжка, очаквани и неочаквани увеличения.