Превишение на допустимите норми на фини прахови частици има тази сутрин в столичните квартали "Хиподрума", "Надежда" и "Павлово".

Тодорка Петкова, експерт в Изпълнителната агенция по околна среда: В момента нивото на фини прахови частици в "Павлово" е 55,7 микрограма. Преди малко беше 50, малко преди това 49. Това е динамична стойност, която се мени през целия ден. И в края на денонощието тези стойности се осредняват и едва тогава се сравняват със средноденонощната норма за фини прахови частици и може да се каже дали има превишение, или няма.
И тази сутрин мръсен въздух в София

И тази сутрин мръсен въздух в София

Тази сутрин въздухът в столицата отново е замърсен около 3 пъти над нормата. Данните на Столичната община показват превишаване на нормите в кварталите...

Данните, които коментира експертът, са от 14 януари.

Тодорка Петкова: Тогава имаше превишение на нормите за фини прахови частици в "Павлово", "Хиподрума", "Надежда" и "Младост", като най-висока е концентрация е отчетена в "Надежда".

В страната най-високи са били нивата на замърсяване във Видин, Горна Оряховица и Русе. Най-ниски - в Сливен.

От Изпълнителната агенция по околната среда успокоиха, че превишения на нивата на серен диоксид в София не се наблюдават към момента.

© Десислава Кулелиева, БНТ
© Десислава Кулелиева, БНТ
© Десислава Кулелиева, БНТ
© Десислава Кулелиева, БНТ
© Десислава Кулелиева, БНТ
© Десислава Кулелиева, БНТ
© Десислава Кулелиева, БНТ
© Десислава Кулелиева, БНТ