За очаквани завишени нива на фините прахови частици в града предупредиха контролните органи вчера. Това беше и причината, поради която просветният министър Красимир Вълчев разпореди на директорите на училища да предприемат мерки за опазване здравето на учениците.

София

Те бяха задължени да уведомят родителите за очакваните критични стойности във въздуха и да дадат възможност на децата с хронични белодробни заболявания да отсъстват от училище днес.

За да бъдат извинени отсъствията им обаче, тези заболявания трябва да са вписани в личната амбулаторна карта на детето.