Съветът по сигурността към Министерския съвет обсъди Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г.

Той предстои да бъде внесен за разглеждане на заседание на Министерския съвет.

Министърът на вътрешните работи Младен Маринов отчете действията по Стратегията за противодействие на радикализацията и тероризма за миналата година.

На днешното заседание беше обсъдена и подготовката на посещение на Комитета за противодействие на тероризма към Съвета по сигурност на ООН в България.