Музей на водоснабдяването и канализацията отвори врати във Варна по инициатива на регионалното министерство. Експозицията представя пълния цикъл, през който минава водата, за да стигне до домовете ни.

Варна

Макети, информационни табла, ВиК-инсталации и аудиовизиуална техника показват как работи водоснабдителната и канализационната система. Те са изложени в сградата на водното дружество във Варна.

Валентин Вълканов, управител на ВиК-Варна: Водоснабдяване и канализация-Варна поддържа водопроводната и канализационна мрежа на територията на Враненска област. Тези водопроводи в началото, където тръгват примерно от язовир “Камчия” към Варна, са от порядъка на два метра диаметър, към Варна тече вода по този водопровод от 1 600 и 800 литра в секунда.

По пътя на водата обаче често стават аварии, тъй като част от мрежата е стара и амортизирана.

Валентин Вълканов, управител на ВиК-Варна: Върви процедура в министерството на околната среда и водите, по която ВиК-Варна ще бъде бенифициент и участваме за около 120 милиона лева, които ще бъдат дадени за изграждане на водопровод “Варна-Златни пясъци”.

Музеят на водоснабдяването във Варна е създаден с европейски средства. Експозицията провокира и към по-отговорно отношение към околната среда.