Причината е, че все още не са пристигнали документите, които доказват положителните проби. Снощи Междуведомственият координационен щаб, създаден заради огнищата на особено опасни заразни болести по животни, проведе второ си заседание.

Повод за него бяха очакваните и неполучените до края на работния ден резултати от изследванията на пробите от животните от райони, съседни на установените огнища на заразата.

Освен отлагането на планираната евтаназия на животни, на заседанието на координационния съвет са взети още следните решения: засилване на контрола на движението на хора и преместването на животни и животински продукти от и към зоните с огнища на зараза; изчакване на резултати от изследванията, както и активни действия по дезинфекция на 10-километровата зона около заразените огнища.

Освен това щабът е взел решение и за доставяне на допълнително оборудване за пропускателните пунктове на изходните и входните пътища към населените места.

Повече информация за тези решения ще бъде дадена тази сутрин.