Мюсюлманите в България отбелязват свещения празник Курбан Байрам или наричан още Коч Байрам. Той е свързан със семейните ценности и символизира смирението и опрощението. Роднини и близки си ходят на гости, за да си простят, ако са съгрешили.

Берна Сали обича този празник и с радост посещава роднините си. Посрещна я сестра ѝ, с която не са се виждали от няколко месеца.

Берна Сали: Когато бяхме малки, живяхме всички заедно в една къща и аз нетърпение очаквах този празник. Всяка сутрин с песничка ме събуждаше мама и по този начин разбирах, че мъжете са си дошли от джамията и че празникът реално е започнал.
Елфида Мехмедова: Ние като деца сме се радвали на захарните бонбони, на паричките, които ни раздават и на игрите.

Сега част от приготовлението на празника е и в техните ръце. Обсъждат какво още да направят за празничната трапеза, около която ще се съберат близките от България и Турция.

Берна Сали: Целуваме ръка. Не, не е трудно. Това е, че искаме прошка, но досега не ми се е налагало да искам прошка, просто по традицията както си е.

В дните на Байрама добрият мюсюлманин раздава курбан.

Елфида Мехмедова: Почти целият курбан се раздава на нечетни семейства - на три, седем или девет.

Курбан Байрам е най-големият празник в календара на мюсюлманите, защото той носи посланието за прошката и за благодарността.

© БТА / Ники Матанов