Изпитите за учениците, завършили седми клас, ще се състоят на 18 май - по български език и литература, и на 20 май - по математика. И двата изпита започват в 10.00 часа, съобщава пресцентърът на Министерството на образованието и науката.

Продължителността на задължителния модул е 60 минути, а на втория допълнителен модул е 90 минути. Експертите от МОН припомнят, че преди изпита учениците трябва да се явят в изпитната зала с документ за самоличност и със служебната бележка, удостоверяваща училището за явяване на съответния изпит.

Седмокласниците трябва да заемат определените им места не по-късно от 9.45 часа и да предадат на квесторите за съхранение на видно място по време на целия изпит изключена мобилната си комуникационна техника. Учениците трябва да носят и да ползват на изпита химикалка, пишеща в син цвят, а по математика - и линия, пергел, транспортир, триъгълник, молив и гума. Ще могат да използват и лист с формули по математика, който ще им се предостави заедно с изпитния материал.