Люба Атанасова преподава български език на китайци. Тя е успяла да ги научи не само на езика, но и да пеят български песни, да танцуват български хора и да обичат нашата родина.