За 16-а поредна година кампанията "Българската Коледа" ще даде възможност за лечение с високотехнологична апаратура на деца с тежки заболявания като осигури скъпоструваща техника за университетските и многопрофилни болници в цялата страна. АГ-болница "Шейново" е едно от лечебните заведения получили ценна апаратура за своите пациенти - дигитална система за транскутанен кръвно-газов мониторинг.

София

Всеки детски живот е ценен и всяко детенце заслужава да живее щастливо и най-вече здраво. Апаратът, който получи болница "Шейново" е със средства от "Българската Коледа", събрани от кампанията през 2017-2018 година. Тогава над един милион и двеста хиляди лева бяха събрани от дарения от отворените сърца на всеки един от нас.

Новият апарат представлява монитор за кръвни газове. Те ще бъдат измервани по неинвазивен метод - няма нужда от убождане, няма нужда от кръвни проби. Със специален сензор лекарите получават информация за нивото на кислорода, както и непрекъсната информация за въглеродния двуокис.

Вижте повече за кампанията Българската Коледа