На "Нов плаж "Свети Влас" е осигурен необходимият брой спасители и постовете им са оборудвани, съгласно предоставената и одобрена схема от концесионера. Това е станало известно по време на проверка, извършена от министъра на туризма Николина Ангелкова и мобилна група на Министерството туризма, съобщиха от ведомството.

"На морския плаж са поставени задължителните информационни табели", е посочила Ангелкова и е добавила, че на тази морска ивица е организирано разделно събиране на отпадъците.

Министър Ангелкова е отбелязала, че морският плаж е отличен със "Син флаг" и е уточнила, че за да получат този сертификат, плажовете и пристанищата трябва да покрият около 30 критерия, разпределени в четири категории, свързани с обезопасяването, информирането, поддържането на плажа и качеството на водите.

През 2016 г. "Нов плаж "Свети Влас" също е бил носител на отличието.

"Син флаг" е програма, която обединява туристическия и екологичния сектор на местно и национално ниво. Тя поощрява чисти и сигурни плажове и яхтени пристанища и образова цялото общество да опазва околната среда по крайбрежието. Програмата е много добре приета в страната и най-добрите плажове и яхтени пристанища се отличават със "Син флаг" за успешно екологосъобразно управление всяка година от 1995 г., посочват от министерството.