Депутатите подкрепиха на първо четене промените в Закона за пътищата, които предвиждат търговска експлоатация на електронната система за таксуване на тежкотоварни автомобили на база изминато разстояние да започне работа най-късно от 1 март 2020 г.

Първоначално беше предвидено тол системата да заработи на 16 август тази година, но от бранша на превозвачите изразиха съмнения относно тарифирането, което принуди управляващите да дадат старт само на техническата част, а реалното събиране на таксите, които ще заплащат камионите с тегло над 3,5 тона, да бъде отложено за догодина.

1 март 2020 г. е краен срок, но ако тестовете се окажат успешни и бъде постигнат бърз консенсус за обхвата на пътищата и размера на тарифите, системата може да заработи по-рано.

Николай Нанков, зам.-министър на регионалното развитие: Законопроектът е логично следствие от конструктивния и градивен диалог с превозвачите през последните няколко месеца. Ние не изграждаме тол системата за опозицията в парламента, а за всички български граждани. Предпочитаме да понесем всички политически критики, отколкото да внесем сътресение в бранша на превозвачите.

Николай Нанков беше категоричен, че въвеждането на тол системата няма да се отрази на цените на някои стоки.

За функционирането на системата вече е изградено Национално тол управление, където общо 629 служители работят в специално оборудвани помещения – диспечерски пункт, стая за контрол, кол-център и други.

Първоначално в обхвата на системата се очаква да влязат около 6 000 километра от пътната мрежа на страната, предимно транзитните коридори – магистралите, пътищата от първи клас и частично тези от втори.

Специално създаден тол калкулатор пък ще подпомага превозвачите при избора на оптимален маршрут.

ГЕРБ предлага ТОЛ таксуването да започне от 1 март 2020 г.

ГЕРБ предлага ТОЛ таксуването да започне от 1 март 2020 г.

ТОЛ системата за тежкотоварните автомобили да бъде въведена през август тази година, но таксуването да започне до 1 март 2020 г. Такава промяна в Зако...