НАП пусна приложението, чрез което гражданите най-после могат да проверят точно кои от личните им данни са изтекли в публичното пространство след хакерската атака през юли. Освен това агенцията дава и опция справки да се правят - както по телефона, така и на място в офисите ѝ.

Новата услуга замества досега съществуващия начин за проверка чрез ЕГН и телефонен номер. Тя е много по-обширна, защото дава информация не само за това, дали са изтекли наши лични данни, но и какви конкретно.

На сайта изрично е упоменато, че според експерти за гражданите "не съществува непосредствен риск".

Въпреки това всеки трябва да знае коя част от информацията му е уязвима.

Почти два месеца след като личните данни на 4 милиони българи и 200 хиляди чужденци изтекоха след хакерска атака, от НАП пуснаха новия сайт за проверка.

Адресът, на който всеки може да види какви негови данни са изтекли, е check.nra.bg.

Появяват се 4 опции. Първата ви дава възможност да видите каква информация за вас е неправомерно разпространена.

Онлайн справка може да се направи само ако имате персонален идентификационен код - ПИК, издаден от НАП.

Можете да помолите за такъв безплатно във всеки офис на агенцията. Другата опция е да въведете квалифициран електронен подпис - КЕП. Този вариант е валиден само за физически лица титуляри или автори в електронния подпис. Освен това в него трябва да се съдържа ЕГН.

В случай че нямате ПИК и КЕП, можете да направите справка в офис на НАП с документ за самоличност. Ако искате да попитате за друг човек, трябва да имате пълномощно от него. Справка по телефона могат да направят българи без ПИК и КЕП и чужденци: +359 2 9859 6801.

За чужденците, които са засегнати, този телефон е единственият начин за проверка. По телефона експерти ще задават контролни въпроси, за да се уверят, че някой не се опитва отново да злоупотреби. Освен това новосъздаденият сайт има и версия на английски език.

До каква информация са достигнали хакерите? Пред "По света и у нас" председателят на Комисията за защита на личните данни Венцислав Караджов обобщи резултатите от направената от тях проверка.

Венцислав Караджов - председател на КЗЛД: Данните, които най-общо казано направихме като справка, са ЕГН, адреси, евентуално информация за контакт с физическите лица като електронни пощи и телефони, които лицата са предоставили. Също така данни относно изплатените им доходи през годините. Данни относно осигурителен и здравен статус. Информация, която е публична, включително информация, която е за юридически лица за платени ДДС и връщане на физически лица на платен такъв данък в чужбина.

Според Караджов разпространената информация е в обем от 427 гигабайта. Общо достъпната информация, до която са стигнали хакерите, е 10,7 гигабайта. Хакерите са успели да влязат в сървър с обем 1,7 терабайта информация, а са откраднали 1,4 тарабайта от нея.

Комисията даде 6 месеца на НАП, за да острани намерените нарушения в киберсигурността. Трябва да се въведат системи за оценка на риска и за анализ на сигналите при опит за злонамерено проникване. Да има резервен сървър с базата данни. Да се премине към нова операционна системи или напълно да се осъвременявани на съществуващата.

От НАП отново препоръчват да смените ПИК кода и паролата за електронната си поща. Може да се абонирате за SMS известия за движения по фирмени партиди и сделки с ваши имоти.

От НАП напомнят, че не е необходимо да сменяте документите си за самоличност.