Над 1800 студенти от Югозападния университет в Благоевград са приключили успешно своите практически обучения по проект „Студентки практики”. Младите хора са се обучавали 240 часа в реална работна среда в различни предприятия, държавни и общински институции. След края на стажа всеки е получил и стипендия в размер на 480 лева. Университетът е сред петте висши училища с най-много успешно приключили практиканти.

Благоевград

Проектът „Студентски практики” е на Министерството на образованието и науката и дава възможност на студентите да получат нови знания и умения по специалността, в която се обучават.

Гл. асистент д-р Блага Джорова, Югозападен университет „Неофит Рилски”: „Дава възможност на студентите да сверят часовниците си, т.е. да преценят доколко това е работното място, на което искат да се реализират, дали това е тяхната работна среда.”

Костадинка Шарланджиева вече е четвърти курс в специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика”. Успешно е завършила обучението си в детска градина „Ведрица” в Благоевград. Разказа, че стажът е бил много полезен за нея, тъй като опознала професията отблизо и в последствие решила, че иска да работи в детска градина, а не в училище.

Костадинка Шарланджиева, студентка: „Още от първия ден някак така хванах децата и се почувствах много добре с тях. Препоръчвам на всеки студент да се занимава с извънкласни дейности и да участва в програми.”

Над 120 студенти са провели стажа си в тази детска градина, а някои от тях вече и работят тук.

Антоанета Григорова, директор на детска градина „Ведрица” в Благоевград: „Ние общуваме с тях това е също е една положителна страна тъй като ние можем да си избираме кадрите.”

Проектът „Студентски практики” продължава до септември. Всички студенти в редовна форма на обучение могат да кандидатстват като подадат документи в Университетския център за кариерно развитие.