Над един милион и сто хиляди лева в полза на съдебната власт са събрали частните съдебни изпълнители през 2016 година. Това отчетоха от тяхната камара и Висшия съдебен съвет.

Става въпрос за неплатени такси, глоби и разноски, за които все повече съдилища се обръщат към частен съдебен изпълнител. За миналата година са им възложени над 15 хиляди дела за близо 10 милиона лева. Инициативата дойде от камарата, след като НАП изнесоха данни, че системата има несъбрани близо 750 милиона лева.

Сключено беше споразумение с ВСС, по силата на което органите на съдебната власт не плащат такси и разноски на частните съдебни изпълнители. Те идват от длъжниците, а когато сумата е несъбираема - разходите остават за сметка на кантората. Средно дължимите суми са около 600 лева, но има много дела за по 5 лева невнесена държавна такса.

Георги Дичев - председател на Камарата на частните съдебни изпълнители: Хората трябва да знаят, че вземанията на съдебната власт вече се събират, и се събират ефективно. И е много по-добре за тях да платят своевременно и доброволно, така ще се спазва върховенството на закона и задълженията им няма да се увеличават с разноските по събирането.
Юлиана Колева - член на ВСС: Нишата, която частните съдебни изпълнители използват е практически несъбираема от НАП. Те се насочват към събиране на по-крупните вземания. А точно тези малки вземания, които формират огромна част от вземанията на съдебната власт въобще по тях не се работи.