Над 113 милиона лева са постъпили в хазната на Община Варна от местни данъци за миналата година. Събираемостта е със 7-8 процента над заложената в бюджета. През 2018 се очаква сумите да са същите, каза директорът на Дирекция „Местни данъци“ Николай Бонев.

Кампанията по събирането на местните данъци е вече в ход. При внасяне на цялата сума до края на април има остъпка от 5 процента.

Николай Бонев, директор на Дирекция „Местни данъци“ в Община Варна:
"Като първа вноска се заплаща до края на юни месец, втора вноска до края на октомври месец. След това започва начисляването на лихви, както и принудителното събиране от наша страна."

Със затягането на контрола върху събирането на местните данъци през миналата година в общинската хазна са постъпили близо 7,5 милиона лева повече от заложеното в бюджета.

Николай Бонев, директор на Дирекция „Местни данъци“ в Община Варна:
"Към некоректните платци санкциите са лихвите, които им се начисляват, както и допълнителните такси, които са във връзка с принудителното събиране пред съдебните изпълнители."

От началото на следващия месец хората, които имат моторни превозни средства, регистрирани във Варна и са собственици на имоти на територията на общината, ще получат писма за задълженията си. Всеки може да провери дължимите суми и в сайта на Общината, по телефон или на касите на дирекция „Местни данъци“.