Над 1300 учители не получиха очакваното увеличение на заплатите си, заложено от кабинета Борисов 2. Просветното министерство тепърва ще изяснява причините, но най-вероятно става въпрос за учители в училища с малък делегиран бюджет и за детски градини с една или две групи. Учителите в още 40 училища и 54 детски градини получиха увеличение, но под обещаните 8 % . От министерството отчетоха, че по-високи заплати са получили общо 113 хиляди учители и непедагогически персонал.

23 училища и 246 детски градини не успяха да дадат увеличение на заплатите за своите учители. Това остави 355 учители в основни и средни училища и още 981 в детски градини без обещаното увеличение от минимум 8%. От министерството казват, че тепърва ще търсят причините защо се е случило това.

- А дали така остана някой учител със заплата под 660 лева?
Мария Гайдарова, зам. министър на образованието и науката: "Вероятно да, след като това е минималната договорена заплата и има училища и детски градини, където не са получили увеличение в случай, че там има новоназначени млади учители, където по техните вътрешни правила за работна заплата тази сума е по-ниска, вероятно да!"

Според зам. министър Гайдарова парите за заплати са целеви и към момента не могат да се преведат нови средства. Било възможно обаче в тези училища да се извърши оптимизация на бюджета и така да се търсят пари. При детските градини средствата се разпределят от кметовете на общини. Според Синдиката на българските учители без повишение на заплатите са учителите в детските градини в Попово, Сливен, Симитли и половината от учителите в Първомай, Ардино, Мадан и Кърджали. От Попово потвърждават, че увеличение на заплатите нямат, защото общината нямала пари.

Красиела Йорданова, учителка в детска градина "Слънце ", Попово: "Всички са възмутени, защото на практика не е оценен нашия труд. В нашата детска градина даже си говорим, че може би трябва да се стигне до някаква стачка, за да затворим датските градини и родителите да излязат да ни подкрепят."
Диян Николов, председател на ОКС на СБУ община Попово: "Всички нови работни заплати са готови, просто трябва решението на кмета, нищо повече."


Към списъка с неизпълнените обещания трябва да добавим и 40 училища и 54 детски градини, които получиха под очакваните 8 % увеличение.

Мария Гайдарова, зам. министър на образованието и науката: "Ще събираме данни и за всеки конкретен случай ще видим дали има възможност това да бъде променено, в какви параметри и какви политики и мерки да бъдат предприети."

В крайна сметка реално повишение от 8 или над 8 % са получили, според министерството, 98 % от българските учители. При детските градини процентът е 91. Заплатите трябваше да се повишат от 1 януари, но това стана със задна дата към края на март.

В крайна сметка реално повишение от 8 или над 8 % са получили, според министерството, 98 % от българските учители. При детските градини процентът е 91. Заплатите трябваше да се повишат от 1 януари, но това стана със задна дата към края на март.