Над половината язовири са в частично неизправно състояние, сочи проверка, разпоредена от прокуратурата. Няма наказани за неизпълнени предписания, каза заместник-главният прокурор Ася Петрова. Вместо да бъдат глобени на нарушителите са издадени нови предписания, допълни тя.

Близо 80 язовира са в предаварийно състояние. Само в 11 случая агенцията по метрология и технически надзор е направила опит да санкционира нарушители. 205 язовира са опасни за населението. Масово не се спазват предписанията от агенцията, констатирала прокуратурата. Причината да няма наказани е лошото законодателство, а прокуратурата не е съгласна с това. Според Ася Петрова в закона за водите има записани текстове, с които от агенцията могат да налагат глоби.

Само шест акта за нарушение са издадени по отношение опасните 200 язовира.

След като през март потърсихме помощ от министерството на икономиката за проверка на ДАМТН, едва сега получихме доклад от проверката, каза Петрова. В него обаче министерството подкрепя агенцията в тезата, че не могат да бъдат налагани принудителни мерки.

Според прокуратурата действията на ДАМТН били тежко укорими. Ремонти на яз. "Бели Искър" все още не са започнали, макар да има констатирани отдавна проблеми. Отговорността кой да ги прави се прехвърля между няколко организации. За това и прокуратурата преди няколко дни е сезирала държавата и общината да предприемат спешни мерки.

Започва процедура, която може да завърши с глоба за министъра на регионалното развитие и благоустройството за това, че не са предприети действия по укрепването на язовира. Прокуратурата смята, че КЕВР бърка в преценката си, че концесионерът не трябва да инвестира в укрепването на язовира.

Ася Петрова, заместник на главния прокурор при Върховно административната прокуратура: Отново повтарям, че се касае за тежко укоримо бездействие на компетентните назад във времето компетентни органи, които са били повече. Сега единственият компетентен орган е Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, което бездействие е довело до това състояние на язовирните съоръжения. Опитваме се да мотивираме контролните органи в рамките на нашите правомощия да си изпълнят задълженията.