Още две седмици имат семействата да подадат документи за отпускане на еднократна целева помощ от 250 лева за първокласници, съобщават от Агенцията за социално подпомагане. Досега подадените заявления са 36 162, издадените заповеди за отпускане на помощта са 32 030 броя, които се отнасят за 32 760 деца, отказите - 989. Срокът за подаване на заявления за отпускане на помощта след записване на детето в първи клас е до 15 октомври тази година.

За миналата учебна година с еднократна целева помощ от 250 лева са били подпомогнати 43 999 семейства за 44 849 деца, записани в първи клас. Изплатената сума за цялата страна е била 11 212 250 лева.

Месец преди края на кампанията за отпускане на целева помощ за отопление подадените заявления са 215 369, отпуснатите помощи са 166 343, отказите - 26 714. Кандидатстващите подават документи в дирекциите "Социално подпомагане" по настоящ адрес.

Кампанията ще продължи до 31 октомври тази година.

Месечната сума на целевата помощ за отоплителен сезон 2017/2018 година е 73,02 лева, общият размер за петте месеца на целия отоплителен сезон - 365,10 лева. За отоплителен сезон 2016/2017 г., когато размерът на помощта беше 72,46 лева месечно или общо 362,30 лева, целева помощ за отопление е била отпусната на 217 635 лица и семейства.