Над 50 хиляди глухи с право на глас не могат да направят информиран избор. Причина затова е, че не разбират смисъла на буквите, тъй като майчиният език е този на жестовете. За трудностите по пътя към избора разказваме в следващия репортаж.

София