Над 65 хиляди заявления за отпускане на помощи за отопление са подадени през последните две седмици. Издадени са и 270 заповеди за отказ. Кампанията започна на 17 юли и ще продължи до края на октомври. От тази година заявления, може да се подават и по настоящ адрес.

Размерът на помощта за новия отоплителен сезон е увеличен с около 3 лева. Хората, които се отопляват на парно, вече ще получават помощите на ръка. Досега те се превеждаха на топлофикационните дружества.

Парите ще се изплащат на два транша. Сумите за ноември и декември ще се превеждат месец, след подаване на заявлението, а за останалите три месеца от отоплителния сезон в началото на 2018-та година.

През 2016 помощи са получили над 217 хиляди души. Очакванията са, че и през тази година броят им няма да се промени.

Зоя Попова, експерт в Агенцията за социално подпомагане: Увеличението, което имаше на пенсиите, както и на семейните помощи за деца с увреждания няма да се отрази при определяне правото на достъп до целеви помощи за отопление, поради което очакваме също да има висок брой граждани, които да се възползват от този вид помощ.