Над 900 милиона лева са необходими, за да бъде подменена старата водопроводна и канализационна мрежа в Благоевградска област по данни на ВиК дружеството в Благоевград. Най-много средства, над 700 милиона, са нужни за областния център.

Благоевград

ВиК-мрежата в Благоевградска област е на повече от 50 години, а в много от населените места липсват пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води. Почти един милиард лева са необходими, за да се ремонтират всички съоръжения в 11-те общини, в които оперира дружеството.

Инж. Росица Димитрова, управител на ВиК-Благоевград: Изключително големи инвестиции са необходими за Кресна - 32 милиона, Струмяни - 29 млн., Петрич – приблизително 138 млн, Сандански са 106 милиона. Направете сметка за какви суми говорим. Абсолютно по никакъв начин не може дори през цената на водата да бъдат събрани и инвестирани тези средства. Няма как през националния бюджет също да бъдат дадени тези средства.

Със собствени средства водното дружество успява да подмени незначителна част от цялата водопроводна и канализационна мрежа в региона.

Инж. Росица Димитрова, управител на ВиК-Благоевград: Дължината на водопроводната мрежа, която ние обслужваме, е 1 551 км, дължината на канализационната мрежа 424 км. Приблизително за 2019 година ние отделихме и реконструирахме около 20 км мрежа.

Опасност от режим на водата в областта засега няма, успокоява инж. Димитрова, но ще има ли вода в домовете на хората зависи и от климатичните промени и дъждовете. За да се усвоят европейски средства, е необходима обща асоциация на всичките 14 общини в Благоевградска област, но Кресна, Сандански и Петрич отказват да станат част от нея с мотива, че цената на водата ще скочи драстично.