Само за 3 дни по дарителската сметка в помощ на Хитрино са събрани около 1 млн. и 400 000 лева, а сметката ще остане отворена още няколко месеца, тъй като според председателя на БЧК Христо Григоров хората ще имат нужда от дългосрочно подпомагане. Той напомни, че за да бъде валиден изпратеният SMS, в текстовото поле трябва да има буква, цифра или знак.

На номер 1466 всеки може да изпрати SMS на стойност 1 лев.

Христо Григоров, председател на БЧК: В момента правим един обществен съвет, в който ще влизате вие журналисти, поканили сме представителите на обществото, православната черква, мюфтийството, г-жа Мая Манолова, с мене ще бъдем председатели. Това е комисия, това е обществен съвет, който ще разходва тези средства. Когато човек дарява, той трябва да знае две важни неща. Първо, каузата - за какво дарява и второто - когато той дари един лев, той трябва да е сигурен, че този лев ще отиде там, за което той го е дарил.