Карта за шума във Варна одобриха общинските съветници от Временната комисия по опазване на околната среда. Периодът ѝ на действие е до 2022 година. Данните показват, че през деня 20% от жителите на Варна са изложени на шум над граничните стойности, а през нощта – 34 на сто.

Варна

Допустимата граница е 55 децибела в жилищни зони и 60 децибела – в централната градска част и местата с интензивен трафик. Най-голям дял за шумовото замърсяване имат автомобилите. Потърпевши през деня са 52% от жителите на Варна, а през нощта – 44 на сто.

През тази година на десет места в града е отчетен шум около 70 децибела. Най-високи нива са измерени в определени участъци на булевардите„Цар Освободител“ , „Христо Смирненски“, „Владислав Варненчик“ и „Народни будители“. Възоснова на шумовата карта ще бъдат предприети мерки. Сред тях са обновяване на автобусите на градския транспорт, модернизиране на тролейбусната мрежа, използване на съвременни автоматизирани системи за регулиране на движението и подмяната на пътната настилка в града. Ще бъде стимулирано и придвижването с велосипеди, като в града се развие мрежа за отдаването им под наем.