От 78 замервания през миналата седмица всичките са отчели превишение на допустимите децибели. От една страна шумът се дължи на увеличаващия се брой автомобили по улиците, а от друга - на ремонтите, заради които движението се пренасочва по съседни улици.

От Здравната инспекция замерват нивата на шум на 40 места в града. В час пик около Математическата гимназия са отчетени само наднормени резултати.

инж. Лилия Бояджиева - началник отдел „Лабораторни изследвания" в РЗИ-Русе: Плавно, но ежегодно нараства броят на нестандартните измервания. Надвишават граничните стойности - десет, двайсет, на някои места моментни стойности и до 30 децибела.

Продължителните ремонти и пренасочването на трафика допълнително повишават градския шум.

Кръстьо Кръстев: Но ще търпим, докато се оправят пътищата.

Аслъ Мехмед обаче от година учи в Германия и казва, че веднага е направила разликата.

Аслъ Мехмед: Тролеите, трамваите са адски нови, тихи, наистина е безшумно всичко. Докато тук всичко бръмчи. Просто не е приятно, не е здравословно.

За намаляването на децибелите в града, специалистите препоръчват залесяване на незастроените площи.