Надзорният съвет към Националният осигурителен институт одобри проектобюджета за Държавното обществено осигуряване. В него е заложена идеята да не нараства тежестта на година осигурителен стаж в пенсионната формула. Според плана тежестта ще е 1.2 от догодина и няма да нараства.

С последната пенсионна реформа от 2015 г. се предвиждаше тежестта да достигне постепенно до 1,5. Аргументът на социалното министерство обаче е, че колкото по-голяма е тежестта, толкова по-драстична е разликата между старите пенсии и новите.

Иначе проектобюджетът предвижда още повишаване на всички пенсии с 5.7% от 1 юли догодина. Увеличава се и таванът на пенсиите от 910 на 1200 лева.По-големи стават още минималният и максималният осигурителен доход. Максималният скача от 2 600 на 3 000 лева, а минималният от 510 на 560 лева.

Проектобюджетът оставя непроменено обезщетението за майчинство за втората година. То ще е 380 лв. Същото остава и обезщетението за безработица - минимално 9 лв. на ден. Остава и правилото, че първите 3 дни от болничния се поемат от работодател.

Социалният министър Бисер Петков посочи, че 63% от българите се осигуряват на минимална работна заплата.

Бисер Петков - министър на труда и социалната политика: Има искания от различни групи за по-сериозна подкрепа за хора с увреждания, възрастни хора и т.н. Според възможностите на бюджета, тези искания се адресират, но положителната новина е, че за следващата година се предвижда един сериозен като процент ръст на всички пенсии от 5,7%, в това число и увеличение на получаваните пенсии от над 40 000 пенсионери, които в момента взимат по-малко отколкото са изчислените им пенсии. Това ще стане възможно чрез повишаването на тавана.

Стопанска камара и две от работодателските организации не са подкрепиха проектобюджета, а и синдикатите имаха критики към НОИ.

Димитър Манолов - КТ Подкрепа: Увеличение са минималните осигурителни доходи на земеделските стопани с 60%, а максималният осигурителен доход само с 15%. За нас е неприемливо това, че обезщетението за втората година от майчинството остава на сегашните нива, а не се увеличава.
Димитър Бранков - зам.-председател на Българска стопанска камара: Изразихме несъгласие с повишаване на максималния осигурителен доход, който ще засегне високоплатени работници и служители. На следващо място изразихме несъгласие с размера на минималната работна заплата. Има едно отстъпление практически от средносрочната прогноза, не беше заложено това увеличение. Ние очакваме по-радикални стъпки в борбата с измамите с болнични листове.

След като Надзорният съвет на НОИ прие законопроекта, той предстои за бъде обсъден от Съвета за тристранно сътрудничество, от Министерския съвет и от накрая от Народното събрание.

Вдигането на осигурителния праг за земеделските производители и тютюнопроизводители ще затрудни най-вече малките фирми. Това смята Красимир Трифонов, който заедно със съпругата си обработва земя в плевенските села Гривица и Върбица.

Семейството на Красимир Трифонов обработва 900 декара земя. Със свои сили и техника отглеждат пшеница, царевица, слънчоглед, ечемик. Повишените осигуровки няма как да не се отразят на семейния бизнес наред с другите нараснали разходи, признава Трифонов.

Красимир Трифонов: И без друго не са много парите при нас. По-високи ренти плащаме от големите, банките вдигат таксите по сметките, осигуровките се вдигат.

Красимир и съпругата му не смятат да се отказват от земеделието, но неотдавна се наложило да направят промени. Доскоро и двамата са били регистрирани като земеделски производители.

Аз всъщност от новата стопанска година спирам регистрацията си и съм назначен във фирмата на съпругата ми. Точно да ограничим някои разходи се принуждаваме нещо да правим. Една лоша година като предходната ни връща назад с парите.

Ако новите осигуровки влязат в сила, семейството ще внася допълнително около 700 лева годишно, които иначе биха вложили в подобрения по техниката, тъй като не могат да си позволят нови машини.