Днес Великотърновският апелативен съд измени присъдата на Филип Маринов, който уби две деца на пътя край село Лесидрен. Наложеното му наказание беше намалено от 8 години лишаване от свобода на 6 години и 6 месеца.

Причината: съставът на съда намира, че определените и наложени наказания на подсъдимия са явно несправедливи, тъй като очевидно не съответстват на смекчаващите обстоятелства и целите като са несъразмерно тежки. Предвид ниската обществената опасност на подсъдимия, съдът счита, че наказанието следва да бъде намалено. Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.