Общият брой дела образувани при частните съдебни изпълнители намалява, а тези, които са по искове на банки вече са само 10% от общия брой. Повече са делата по искове на граждани, има ръст и в сумите събрани като неизплатени заплати. От Камарата на частните съдебни изпълнители са категорични, че трябва да се въведе изцяло електронния обмен на информация, за да се защитят напълно интересите на всички страни.

Две причини има за намаляването на делата по искове на банки. Едната е промените в закона, които ограничават правата на финансовите институции, другата е, че намаляват лошите кредити. През изминалата година се отбелязва и сериозен спад в размера на исковете.

Георги Дичев, председател на Камарата на частните съдебни изпълнители: Масовите дела не са в хиляди левове, а са в стотици. Друга така особеност е че, също драстично са намалели продажбите на недвижимите имоти с 24%.

Увеличават се делата, които са по искове на държавата и общините. Все повече хора, като частни лица се обръщат към частното съдебно изпълнение, за да получат това, което им се дължи. Така събраните вземания по искове на граждани през 2018-та са рекордните 190 милиона лева.

Георги Дичев, председател на Камарата на частните съдебни изпълнители: Като събраните издръжки за деца са 6 милиона лева, неизплатените заплати са 7 милиона.

Промените в закона са защитили правата на длъжниците. Те вече оспорват оценки и разноски по изпълнението. Остава проблемът с големия брой добросъвестни длъжници, които са наследили дългове и разбират за това години по-късно. Според Камарата на частните съдебни изпълнители, час по-скоро трябва промените да се надградят с възможността за електронни справки.

Георги Дичев, председател на Камарата на частните съдебни изпълнители: Това са все неща, които изключително много ще помогнат на хората, независимо от коя страна са, дали са кредитори или длъжник. В полза и на двете страни е. Тъй като процеса ще стане много по-евтин, много по бърз и ще се спестят значителни разходи и лихви по задълженията.

Това е и начин хората да могат да проверяват дали наследяват дългове и да ги погасяват, без да се стига до съдебни процедури.