НАП запечата четири супермаркета в черноморския комплекс "Албена" и още 11 в курорта "Златни пясъци", съобщават от териториалната дирекция на приходната администрация във Варна. Всички магазини за хранителни стоки са от една и съща верига супермаркети, регистрирани на три отделни дружества.

Албена, Балчик Златни Пясъци, Варна

До крайната мярка се е стигнало след предприетите действия от НАП по обезпечаване на вземания - чрез запор на парични средства от касите на обектите. И трите дружества имат задължения към НАП в големи размери. Въпреки че дневните обороти на всеки от обектите надхвърля 7000 лева, задълженията към бюджета не се погасяват, пояснява Красимир Павлов, старши експерт в звено "Комуникации" в териториалната дирекция.

След първоначалните изземвания на оборотни средства от касите длъжниците прехвърлят стопанисването на обектите на новорегистрирани дружества, които имат едни и същи собственици. Целта е да се избегне плащането на данъци и осигурителни вноски. Във всичките търговски обекти продължава пълната инвентаризация на стоките, допълват от местната приходна администрация.

Данъчните инспектори разкриха още, че работещите в обектите не са назначени на трудови договори, а на договори "за лизинг". Тоест, назначени към едно от дружествата,те биват преотдавани на другите дружества. След среща с ръководството на НАП-Варна управителят на дружествата пое ангажимент за погасяване на всички данъчни и осигурителни задължения в най-кратък срок, информира Красимир Павлов.

По думите на директора на НАП-Варна Милена Колева играта на криеница с агенцията води до налагането на подобни крайни мерки.Според Колева големите търговски обекти и фирми трябва да бъдат за пример на малките търговци, които значително са подобрили поведението си при спазването на данъчните закони през последните месеци.