Причината е, че по това време, след като официално приключва работното време на данъчните, търговците отчитат спад в оборотите си. Основното внимание на проверяващите е насочено към издаването на касови бележки и отчитането на реалните доходи във фискалните устройства.

В три от по-оборотните заведения за бързо хранене в Студентски град се проведоха проверки в късните часове на деня. В едно от тях беше установено нарушение.

Владимир Василев, началник сектор-отдел „Опреативни проверки“: При проверката се установи, че от фискалното устройство през последните 40 минути не са издавани фискални бонове. Както сами забелязахме, имаше клиенти, които през този интервал от време пазаруват. Освен неиздаването, в обекта е констатирана и разлика, която е положителна и тя ще бъде санкционирана с имуществена санкция в размер от 3 до 10 хиляди лева.

От НАП посочват, че при такива нарушения се издава заповед за запечатване на обекта за период от един месец.

Владимир Василев, началник сектор-отдел „Опреативни проверки“: При положение, че собственикът реши да го отпечата, без да е изтекла мярката ще бъде уведомена прокуратурата.

В другите две заведения не бяха открити данъчни нарушения. Но и към тях са предприети допълнителни мерки за доказване на изправността.

Владимир Василев, началник сектор-отдел „Опреативни проверки“: Изискани са допълнително да се представят данъчно осигурителни документи.

От началото на годината от НАП се запечатва всеки търговски обект, в който не се издават фискални бонове. За октомври при проведените проверки след 17.30 са открити около 200 нарушения.

Владимир Василев, началник сектор-отдел „Опреативни проверки“: По-евтино ще излезе на собствениците на тези обекти да регистрират своите продажби, вместо да да бъде спряно извършването на търговска дейност в тези обекти.

Попитахме и студентите дали винаги им се издава касов бон.

Даниел Иванов: Не винаги, може би издават, но аз не го взимам винаги.
Калоян Георгиев: По- често може би не издават.
БНТ: Бихте ли подал сигнал за неиздаване на касов бон?
Калоян Георгиев: До сега не съм го правил, но да - бих.

От началото на годината до сега са извършени над 10 000 проверки на територията на София и са установени около 1000 нарушения. Забелязва се спад в сравнение с предходните години. Подобен е броят и на подадените сигнали от гражданите до национална агенция по приходите.

Сигналите се подават на телефон 0700 18 700.