Причината е промяна в териториалния обхват на Наредбата за необлагодетелстваните райони и отнемането на ползваните досега субсидии.

Николай Димов е земеделски производител и заедно със своите колеги е силно притеснен от отпадането на пограничните населени места от Наредбата за необлагодетелстваните райони. Стопаните настояват за преразглеждане на документа и по-детайлно отразяване на неблагоприятните условия за отглеждане на животни и земеделска продукция в Странджанско-Сакарския край.

Николай Димов, земеделски производител, с. Стефан Караджово: Землищата, които са в пограничните райони, които са с категория земя над 7 отпадат от тази наредба и няма да бъдат подпомагани... Ние ще искаме диалог с министерството.

Земеделските производители не изключват и протестни действия, но само ако няма промяна в Наредбата. Подкрепа получават и от кметовете на пограничните общини.

Илиян Янчев, кмет на Малко Търново: Трябва да има субсидии, с които тези хора да се задържат, да остават тук, за да отглеждат животни, дали ще бъдат овце, крави, всякакъв вид животни

Междувременно стана ясно, че Министъра на земеделието не е приел оценката на научните екипи, работещи по предифинирането на районите попадащи в Наредбата. Оценката ще бъде подложена на широко обществено обсъждане, съобщават още от министерството.