Напрежение сред жители и кметове на села в община Първомай заради изпълнението на мерките срещу африканската чума по свинете. Масово хората отказват сами да дезинфекцират личните си стопанства, въпреки че са умъртвили животните си. Кметовете на селата край Първомай настояват за съдействие от общинските и държавни власти.

Първомай Виница, Първомай Крушево, Първомай

Според кметовете, които трябва да изготвят констативните протоколи за обеззаразяването, хората не са в състояние да се справят сами. Не е ясно и кой ще контролира дали дезинфекцията е извършена.

Тодор Тодоров - кмет на село Виница, община Първомай: Тук пише всеки стопанин да си направи концентрацията на разтвора. Как, той знае ли каква концентрация, процента. Натриева основа или сода каустик, как една баба ще работи със сода каустик?

Радка Петкова - кмет на село Крушево: Почти на 50% от хората подадоха заявление като не са описани препаратите, понеже не знаят процентното съотношение. Другата половина отказват.

Атанас Атанасов: Обезщетение сега ще искате ли?

- Не искам.

-Защо?

- Не искам, защото те ще ми ги вземат половината. Нямам банкова сметка. От тези 300 лева никой не знае какво ще му останат, какво няма да му останат.

И хората, които ще дезинфекцират стопанствата си, не са наясно с процедурата.

Теньо Тенев: Ще искат фактура за обеззаразяването. Това струва около 7-8 лева. Кой ще ми даде фактура на мен? Магазинът за 5 лева фактура не дава.

От Агенцията по безопасност на храните заявиха, че процедурата по обеззаразяване е опростена максимално. Ще бъде упражнен и строг контрол, който да гарантира, че дезинфекцията е извършена.

Александра Митева, началник на отдел "Хуманно отношение към животните" в БАБХ: Ще бъдат извършени проверки от страна на областните управители на дирекциите по БАБХ, да се провери дали наистина в тези дворове е извършено това доброволно клане, почистване и дезинфекция и след 1 септември вече ще започне изплащането на тази помощ за хората.

Хората от първомайските села настояват общината да наеме фирма, която да извърши дезинфекцията, като за целта ще бъдат събрани средства от стопаните. Кметът на Първомай обеща, че ще им окаже съдействие.