Какво е искал да ни каже с думата "Народе????" Апостолът на Свободата и възможно ли е тя да е била свързана с мащабен план за освобождаването на арестуваните комитетски дейци, преди самият той да попадне в ръцете на заптиетата? Отговорите вижте в репортажа на Йордан Димитров за тефтерчето на Васил Левски.