С хора и музика борят стреса и агресията в училището в симитлийското село Долно Осеново. Вместо да стоят в класните стаи, в голямото междучасие всички ученици танцуват на двора.

В школа по народни танци се е превърнал дворът в обединеното училище в село Долно Осеново. Всеки ден всички 154 деца се хващат на хорото по време на междучасието и се забавляват заедно.

Лиляна Качулска, директор на Обединено училище “Св. Паисий Хилендарски”: Вместо да стоят в класните стаи излязоха на двора с хора. Преди това започваме с гимнастика за разсънване, още преди да започнат учебните часове, и на голямото междучасие пускаме музика и те играят с удоволствие.

Инициативата е на децата, а учителите изцяло я подкрепят.

Много се радваме и танцуваме, забавляваме се, всичко е супер в училището.
Какви танци ти харесват на теб? Народни хора.
Като пораснеш искаш ли да продължиш да се занимаваш с народни танци? Да.

Лиляна Качулска, директор на Обединено училище “Св. Паисий Хилендарски”: И стреса, и енергията изразходват, за да са по-спокойни в следващите часове.

Обмисля се идеята танците да влязат като дисциплина и в часовете по физическо възпитание.