Народното събрание прие промени в Закона за висшето образование на второ четене.

© БГНЕС

Със закона се осигурява съответствие със заложените в приетата от Народното събрание Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 - 2020 г. цели и мерки, които предвиждат оптимизиране на институционалната мрежа за висше образование и усъвършенстване на системата за управление на висшите училища чрез въвеждане на модел на управление, базиран на прозрачност, отчетност и ясни отговорности. Предлага се Съветът на настоятелите при държавните висши училища да включва в състава си и представител на общината, в която е седалището на висшето училище.

Депутатите регламентираха създаването на Национална карта на висшето образование. Тя трябва да определя профилната и териториалната структура на висшето образование в страната по професионални направления и специалности от регулираните професии в съответствие със социално-икономическото развитие и потребностите на пазара на труда.

Първоначалното предложение бе тази карта да се приема с акт на Народното събрание, но между първо и второ четене то бе изменено. Народните представители приеха картата да се предлага от министъра на образованието и да се приема с акт на Министерски съвет.