Истинско нашествие на медузи се наблюдава по южното Черноморие още в първите дни на септември Големите медузи от вида „Ризостома“ са завзели повечето малки заливчета. Обичайно миграцията им към по-плитките води е характерна за студени есенни дни.

Медузите предизвикват неприятни емоции за туристите, но са атракция за гмуркачи и подводни фотографи.

Живо, така най-често определят рибари и подводничари септемврийското море. Тогава то се разкрива с цялата си пъстрота и красота на всички, които сложат маска, шнорхел и плавници.

Морето през септември е като жената през септември, сладка и още по-сладка.

Много е по-хубаво от августовското, много е топличко, спокойничко.

Септември е времето, което слизащите под вода обожават. Тогава цветовете са по-ярки, а многообразието на видове най-голямо. Сега морето е пълно с огромните медузи "Ризостома". Тази година са дошли към брега двайсетина дни по-рано.

Ихтиолозите обясняват, че в крайбрежната зона има много зоопланктон, който е основна храна за парещите красавици. Някой от екземплярите достигат до 60 см в диаметър. Рязкото нарастване на популацията на медузите обаче е знак, че екосистемата е в стрес. А причините за явлението са както промените в климата, така и човешката дейност.