Тримесечното бебе, което бе изоставено от майка си Мария Иванова пред блок в столичния квартал „Младост", ще бъде настанено в Център за настаняване от семеен тип в София. Това съобщиха от агенцията за социално подпомагане.

Днес момченцето ще бъде изписано от болничното заведение, където бе прието след инцидента.

Тази мярка за закрила е преценена като най-подходяща след обстойно проучване от страна на социалните работници и след като липсват близки и роднини, оценени като подходящи да се грижат адекватно за бебето, съобщават още от агенция "Социално подпомагане".

Майката ще получи помощ в Център за обществена подкрепа, намиращ се в близост до избрания за бебето Център за настаняване от семеен тип. Така при желание тя ще може да общува с детето си.

Междувременно жената е консултирана за характера на мярката за закрила на детето ѝ, за реда и условията на реинтеграция на дете в биологичното семейство, както и за всички действия и мерки, предприети от органа по закрила.