Общо вложенията в страната се увеличават с 4,7% и за миналата година възлизат на 25,5 млрд. евро.

Най-много пари са вложени в индустрията, където обаче има спад на вложенията. Спад има и при парите инвестирани в строителство. Ръстът като цяло обаче идва от сектора на услугите.

Около 19,2 млрд. лева през миналата година са вложени в дълготрайни активи.

Националната статистика излезе и с информация за промяна на цените на едро. Общо повишението за една година е 3%. Най-много за този период са поскъпнали тока и природния газ.