Каква е готовността за адекватна реакция при авария в атомната централа в Козлодуй беше показана на национално мащабно учение „Защита 2019". По време на демонстрациите можеше да се види модерна апаратура за деактивиране на радиационно замърсяване, както и херметизиране на обществени сгради и евакуация на ученици.

Според сценария на учението, в АЕЦ „Козлодуй" възниква технологична авария с изтичане на радиация. Затова първата задача е да се херметизират сградите и да се евакуират хората от града.

Иван Иванов, гл. инсп. РСПБЗН-Козлодуй: На учениците са раздадени индивидуални средства за защита и са подготвени таблетки калиев йодит.

Емил Младенов, класен ръководител на 9 клас: Мисля, че такива учения трябва да бъдат по-чести и по-всеобхватни.

На контролно-пропускателните пунктове на централата е разположена апаратура за измерване на радиацията и деактивиране на напускащите площадката хора и техника.

Главният секретар на МВР беше впечатлен от изключителната техническа обезпеченост и подготовката на екипите за действие.

Ивайло Иванов, главен секретар на МВР: - Като завърши учението ще направим окончателен анализ, но от това, което виждам до момента, аз лично съм доволен.


От МВР съобщиха, че за провеждането на учението са похарчили над 20 хиляди лева.