Европа има нужда от повече средства за наука - това е един от важните изводи в доклада, който са разисквали министрите на неформален съвет по конкурентноспособност в НДК. Според еврокомисаря по научните изследвания и иновации Карлош Моедаш, Eвросъюзът има разбирането за това и най-вероятно парите за новия програмен период е са повече. България получи адмирации, затова че досега сме единствената страна, която се е интересувала кои са най-успешните модели в Европа и кои биха били успешни тук.

Общите предизвикателства в областта на иновациите, са били обект на подробен доклад наречен "Европа се завърна". Журналистите не успяха да проследят работата на неформалния съвет, но най-спорен е бил въпросът как да обърнат науката към бизнеса и обществото.

Карлош Моедаш, еврокомисар по научните изследвания и иновациии: Ние в Европа сме много добри да трансформираме евро във знания. Но не се справяве много добре с трансформирането на знания- евро. Добри сме в откриването на нови неща, но не и в превръщането им в продукти.
Красимир Вълчев, министър на образованието: Ние имаме общо предизвикателство да направим така ,че системите за научни изследвания да ги модернизираме с оглед това да бъдат по -ефективни и жизнеспособни.

И никой в неформалния съвет на министрите не оспорва нуждата от повече пари за наука. И неоходимостта усилията за научните изследвания да се удвоят.

Карлош Моедаш, еврокомисар по научните изследвания и иновациии: Ние инвестираме 150 милиарда евро по-малко, отколкото САЩ инвестира в наука и изследователска дейност. Така че е необходимо действително да повишим тази сума. 500 млн души вървят в една посока. И идеята за създаване на европейски съвет за иновации е и като българското мото -Съединението прави силата. Защото не смятам, че това може да стане в един университет и една държава трябва да го направим заедно
Красимир Вълчев, министър на образованието: Предизвикателства не само пред системите за научни изследвания но и въобще пред обществото свързани с миграцията, сигурността климата, здравеопазването, предизвикателства които чакаме да даде отговор и системата за научни изследвания,

По този път е необходимо да се насърчат повече млади хора да се ориентират към изследователските професии, да се адаптират и днешните образователни системи да изграждат умения, които ще са необходими в бъдеще. А заключението на съвета как ще изглежда новата рамкова програма трябва да е готово през май.