След като изписали цял куп становища за увеличение на докторантските стипендии, група млади учени решили да защитят искането си и пред Комисията по образование. Не им дали думата. Причината - "не останало време". Но министърът предложил - стипендията да се увеличи с 50 лева. Как се прави наука без пари - вижте повече в репортажа на Милена Кирова...

Делян Русев - докторант в Исторически факултет на СУ: Все по-малко хора се решават да запичшат докторантура.
Антония Хубанчева - докторант в Института по биоразнообразие и екосистемнни изследвания към БАН: Усилията на докторантите са оценени по-ниско от възможно най-ниско платения труд в тази държава.
Янко Николов - докторант към Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория "Рожен": Няма да има кой да обучава обучители след време.

Констатации на младите учени у нас. Делян изписва половината дъска - само с темата за своята дисертация - тригодишен труд. И под чертата - трицифрена сума - 450 лева - размера на стипендията за всеки редовен докторант. Така остава изборът - между науката и залъка.

Делян Русев - докторант в Исторически факултет на СУ: Хората са принудени да работят нещо паралелно, съвсем несвързано с тяхната основна тема - всякакви варианти има - в колцентрове, в сайтове. За да бъде качествено едно научно изследване човек трябва да се посвети изцяло на него.

За да има качество в университетите, трябва да има хора, които да добиват познания - а не само да възпроизвеждат - това е убеждението на Янко. Той е астрофизик.

Янко Николов - докторант към Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория "Рожен": Не е актуализирана от 2008г. докторантската стипендия. Тази година са обещали 50 лева, която ако приравним към 2008 г. - това се равнява на около 20 лева покупателна способност - няма да измени съществено ситуацията, в която попадат младите докторанти.

Антония изследва как сетивата на животните определят системата хищник-жертва и каква е ролята на тази система за здравето на хората и околната среда. Освен в лаборатория работи и на терен... по 20 часа за тези същите 450 лева.

Антония Хубанчева - докторант в Института по биоразнообразие и екосистемнни изследвания към БАН: Последната работа, която аз отказах беше за 3000 евро в Германия. Аз я отказах, защото вярвам, че има смисъл в това младите хора да се занимават с наука в България.

Отговорът на министерството на образованието.

Красимир Вълчев - министър на образованието и науката: Създали сме работна група, която ще търси решение за диференцирано увеличение. Факт е, че докторантските стипендии трябва да се увеличат още, допълнително. Факт е и, че не всички докторанти завършват, не всички докторанти са ефективно включени в научна дейност.
Антония Хубанчева - докторант в Института по биоразнообразие и екосистемнни изследвания към БАН: Наука без държава и държава без наука не може да съществува.